نحوه خرید این محصول:
براي خريد پس از کليک روي دکمه زير با استفاده از کارت بانکی و رمز دوم مبلغ را پرداخت کرده و سپس فایل را دانلود نمایید.
قیمت : 200,000 ریال

پروزه تشریح مخازن نفت و مراحل پالایش نفت خام در پالایشگاه

پروزه-تشریح-مخازن-نفت-و-مراحل-پالایش-نفت-خام-در-پالایشگاه

پروزه تشریح کامل انواع مخازن نفت و گاز، ارزیابی کیفیت انواع نفت خام و بررسی مراحل و تجهیزات مختلف پالایش در پالایشگاه تهران، بخشی از متن: منشاء نفت مواد آلي موجود در موجودات زنده است. قبل از دوره كامبرين به علت عدم و يا كمي موجودات زنده، در رسوبات مربوط به اين دوران نشانه اي از مواد آلي و در نتيجه...

دانلود فایل

بخشی از مقدمه:
منشاء نفت مواد آلي موجود در موجودات زنده است. قبل از دوره كامبرين به علت عدم و يا كمي موجودات زنده، در رسوبات مربوط به اين دوران نشانه اي از مواد آلي و در نتيجه نفت وجود ندارد. اما بعد از اين دوره بقاياي جانوران و گياهان همراه رسوبات ته نشين شدند و رسوبات بعدي آنها را مدفون كردند.
مواد آلي موجود در جانوران و گياهان نسبت به مواد اكسيد كننده بسيار حساس هستند و اگر در معرض اين مواد قرار گيرند تجزيه مي شوند. بنابراين در هنگام قرار گيرند ته نشين شدن، مواد آلي اگر در معرض اكسيد كننده ها اكسيد شده و نفتي ديگر در كار نخواهد بود. اما اگر رسوب گذاري به سرعت انجام شود و مواد آلي در زير رسوبات مدفون شوند ديگر فرصتي براي اكسيد كننده ها باقي نخواهد ماند تا مواد آلي را اكسيد كرده و باعث از بين رفتن آنها شوند.پس يكي از شرايط بوجودآمدن نفت سرعت در هنگام رسوب گذاري مواد آلي است.
مواد آلي در لايه هاي زيرين، در اثر فشار و حرارت ابتدا به كروژن بعد به آسفالت و در پايان به پتروليوم تبديل مي شوند. اين فرايندها از لحاظ بيوژنتيك بررسي مي شوند و براي تبديل به انواع مختلف رنج ها، فشار مشخص لازم است.
در اين فرايند S, O, W مواد آلي به C, H پتروليوم تبديل مي شوند. يعني مواد سنگين همچون S به H, C تبديل مي شوند يعني مواد با وزن ويژه بالا به مواد با وزن ويژه پايينتر تبديل مي شوند كه با API مشخص مي شوند. هر چه S پتروليوم ها كمتر باشد API آن بالاتر خواهد بود.

فهرست مطالب:
مخازن و تشريح آنها
نفتگیر
قسمتهای عمده یک نفتگیر
تعیین شکل و وضعیت مخزن
طبقه بندی نفتگیرها
انواع مخازن نفت و گاز
تشكيل مخازن نفت
سنگ مخزن نفت
تقسیم بندی سنگهای مخزن
نامگذاری سنگهای مخزن
سنگهای مخازن دریایی و غیر دریایی
مطالعات مخزن و واژگان مرتبط
تركيب شيميايي نفت خام و فراورده هاي نفتي
1) تركيبات خالص
هيدروكربن ها (Hydrocarbons)
هيدروكربن هاي آليفاتيك سيرشده يا آلكان ها يا پارافين ها (Paraffins)
هيدروكربن هاي حلقوي سيرشده يا سيكلو پارفين ها يا نفتن ها (Naphthenes)
هيدروكربن هاي آروماتيك
هيدروكربن هاي آليفاتيك سيرنشده يا الفين ها يا آلكن ها (Olefins)
ساير هيدروكربن ها
تركيبات غير هيدروكربني
تركيبات گوگرد دار
تركيبات اكسيژن دار (Oxygen Compounds)
تركيبات آلي فلزي (Organometallic Compounds):
تركيبات آسفالتي (Asphaltenes):
نمك در نفت خام
مشكلات ناشي از حضور نمك در نفت خام
حذف نمك
سنجش نمك در نفت خام
ارزيابي نفت خام
ارزيابي نفت خام  (Evaluation of Crude Oils)
ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي كلي نفت خام مرتبط با انتقال، ذخيره سازي و قيمت گذاري
وزن ويژه (sp. gr) نفت خام                                                        
نقطه ريزش نفت خام                                                                                                
گرانروي نفت خام                                                    
فشار بخار و نقطه اشتعال نفت خام          
ميزان گوگرد نفت خام                                                                        
منشاء گوگرد
طبيعت تركيبات گوگرد موجود در نفت خام
گوگرد عنصري آزاد
هيدروژن سولفيد (H2S) (Hydrogen Sulfide)
تيـول ها (Thiols)
سولفيـدها (The Sulfides)
دي سولفيدها (The Disulfides)
تيوفن و مشتقاتش  (Thiophene and Derivatives)
محتواي نيتروژن نفت هاي خام
آب، رسوب و نمك در نفت¬هاي خام 
محتواي آب نفت هاي خام                                                                   
رسوبات (رسوبات ته مانده)
محتواي نمك نفت هاي خام                                                                   
حضور نمك در نفت خام موجب بروز معايب زير مي شود
عدد اسيدي نفت خام
آناليز اجزاء يا برش ها- تقطير TBP نفت خام
تجهيزات به كار رفته در پالايشگاه
كوره
انواع کوره ها
شيرهاي صنعتي
بررسی برخی از شیرهای خاص
آشنایی با انواع مبدل‌ها
انواع جوش آورها
انواع راکتور های شیمیایی
تقسیم بندی راکتورها
راکتورهای واحدی (Stagewise)
راکتورهای دیفرانسیلی (Differential)
راکتور ناپیوسته (Batch)
راکتورهای نیمه پیوسته
راکتور مخلوط شونده (CSTR)
راکتورهای لوله ای (Plug)
راکتورهای دوره ای (Recycle Reactor)
برج تقطیر
برجهای تقطیر با سینی کلاهکدار
برجهای تقطیر با سینی‌های مشبک
برجهای تقطیر با سینی‌های دریچه‌ای
مقایسه انواع گوناگون سینی‌ها
برجهای انباشته
مقایسه برجهای انباشته با برجهای سینی‌دار
درباره پالایشگاه
معرفی واحدهای پالايشگاه
واحدهای پالایشی
واحد تقطیر در فشار جو و خلأ
واحد كاهش گرانروى
واحدهاى تصفيه گاز مايع
واحدهاى تبديل كاتاليستى
واحدهاى آيزوماكس (هيدروكراكر)
واحدهاى هيدروژن سازى
آب، برق و بخا ر
واحد تصفيه آب هاي آلوده
مشخصات فرآورده های نفتی
بنزين موتور سوپر بدون سرب
بنزين موتور معمولي بدون سرب
نفت گاز
گاز مایع
نفت سفید
نفت کوره 180 و 230
نفت کوره 280 و 380
نفت کوره سنگین
سوخت جت ATK
شرح عملیات واحد کنترل 1شمالی
تقطير اتمسفريك
واحد تقطير در خلاء
واحد غلظت¬شکن (Visbreaker):
واحد LPG
واحد مراکس
شرح عمليات واحد كنترل 2 شمالي
شرح تجهيزات واحد تبديل كاتاليستي
1- پمپها
2- کمپرسورها
سيستم روغن روان کننده
سيستم روغن مسدود کننده
کمپرسور گاز گردشی واحد پلاتفرمر(2C-251)
3- مبدل ها
مبدل هاي حرارتي
فن ها
کولر آبي
4- کوره ها
کوره يونيفاينر 2H-201
کوره پلاتفرمر
5- راکتورها
راکتور يونيفاينر 2V-201
6- برج عريان کننده يونيفاينر  2V-202   
7- برج تثبيت کننده پلاتفرمر  2V-254
8- جدا کننده ها در فشار بالا
هدف واحد يونيفاينر
خوراک واحد
شيمي و واکنش هاي يونيفاينينگ
شرح فرآيند واحد يونيفاينر
هدف واحد پلاتفرمر
شيمي واکنشهاي پلاتفرمر
شرح فرآيند واحد پلاتفرمر
واحد آيزوماكس
هدف واحد آيزوماکس
واکنشهاي شيميايي واحد آيزوماکس
شرح تجهيزات
شرح فرآيند
نکاتي در مورد واحد آيزوماکس
واحد هيدروژن
شرح تجهيزات
ابزار دقيق واحد
شرح فرآيند
مقدمه
خوراک واحد
شرح فرآيند

دانلود فایلنحوه خرید این محصول:
براي خريد پس از کليک روي دکمه زير با استفاده از کارت بانکی و رمز دوم مبلغ را پرداخت کرده و سپس فایل را دانلود نمایید.
قیمت : 200,000 ریال

icon برچسب ها: پروزه تشریح مخازن نفت و مراحل پالایش نفت خام در پالایشگاه , پروزه تشریح مخازن نفت و مراحل پالایش نفت خام در پالایشگاه , دانلود پروزه تشریح مخازن نفت و مراحل پالایش نفت خام در پالایشگاه , خرید پروزه تشریح مخازن نفت و مراحل پالایش نفت خام در پالایشگاه

نظرات کاربران:
تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

» محصولات مرتبط

پروژه مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )

پروژه مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) دسته: مدیریت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 67 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 128,000 ریال

پروژه كاربرد نانوفناوری در صنايع الكترونيک

پروژه كاربرد نانوفناوری در صنايع الكترونيک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: كاربرد نانوفناوری در صنايع الكترونيک دسته: مهندسی برق - الکترونیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 81 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 88,000 ریال

پروژه بررسی و معرفی روش سنجی

پروژه بررسی و معرفی روش سنجی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی روش سنجی دسته: حسابداری-مدیریت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 78


قیمت : 78,000 ریال

پروژه بررسی بازاریابی شرکت پرورش قارچ خوراکی

پروژه بررسی بازاریابی شرکت پرورش قارچ خوراکی

روژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی عنوان کامل: بررسی شرکت دانش آفرین روشن در زمینه پرورش قارچ خوراکی دسته: مدیریت بازرگانی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 21


قیمت : 68,000 ریال

پروژه بررسی کاربرد نانو تکنولوژی در الکترونیک

پروژه بررسی کاربرد نانو تکنولوژی در الکترونیک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی کاربرد نانو تکنولوژی درالکترونیک دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 123 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 118,000 ریال

پروژه بررسی و مروری بر اقتصاد ایران

پروژه بررسی و مروری بر اقتصاد ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و مروری بر اقتصاد ایران دسته: مدیریت-حسابداری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 95 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 95,000 ریال

پروژه بررسی مسئله بیکاری

پروژه بررسی مسئله بیکاری

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی مسئله بیکاری دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 36 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 58,000 ریال

پروژه بررسی علل نشتی در مخازن حاوی سیال

پروژه بررسی علل نشتی در مخازن حاوی سیال

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: بررسی علل پیدایش نشتی مخازن حاوی سیال فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 87 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 87,000 ریال

پروژه دولت الکترونیک و راهکارهای آن

پروژه دولت الکترونیک و راهکارهای آن

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی دولت الکترونیک و راهکارهای آن دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 53 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 68,000 ریال

پروژه بررسی آلودگی هوا

پروژه بررسی آلودگی هوا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی آلودگی هوا دسته: محیط زیست فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 137 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید


قیمت : 98,000 ریال

درخــــانــه خـــریـــد کنیـــد/ درخــــانــه تحــویــل بگیـــریـــد/ درخــــانــه پـــرداخـــت کنیـــد/ | RSS | Sitemap
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک